Duchovní život

 

Ptáš, co si představit pod duchovním programem na naší koleji? Pokusíme se Ti ho ve stručnosti trochu přiblížit. O duchovní program se tak trošku vlastně staráme my sami. Jak je to možné?

Naše kolej je rozdělená na několik „buněk“ a ty se po týdnu střídají v zajišťování tzv. liturgické služby. Tzn., že si rozdělujeme, kdo zajistí, že na adoraci a mši svaté budou znít struny kytar, či zvuk kláves či snad kdo se toho sám chopí a rozezní svůj hlas nebo jiný krásný nástroj J. Kdo se necítí na hraní ani zpívání, může svůj hlas využívat při čtení Božího slova, nebo se zapojit v jiné části mše, či při jejím samotném chystání.

Říkáš, že na tohle studenti nemůžou mít čas? Neříkáme, že je to vždy nejlehčí, ale když se někdo rozhodne žít na křesťanské koleji, předpokládá se, že se bude chtít také aktivně zapojit a svou víru prohlubovat, jak jinak než ve společenství mladých. A právě i samotné plánování, jak náš liturgický týden bude vypadat, kdo si co vezme na starost atd., slouží nejen k lepšímu poznání druhých, ale i k prohloubení duchovního života.

O naši kolej se nejen po stránce technické, ale i právě i po stránce duchovní stará o. Pavel Šupol a s. Dagmar. Právě díky nim se v naší kolejní kapli může konat různý duchovní program. Samozřejmě platí, že fantazii se meze nekladou, tudíž i samotná liturgická služba může „svůj týden“ tematicky ozvláštnit a do programu např. zařadit promítání vhodného filmu.

Stojanka 2017-2018